Nowy koszyk 0 PLN

Reklamacje i zwroty
Data publikacji:

1.    Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady produktu zakupionego przez tego Klienta w zakresie określonym ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
2.    Reklamacje jakościowe z tytułu gwarancji należy kierować bezpośrednio do gwaranta. Adres gwaranta, sposób dokonywania zgłoszeń gwarancyjnych oraz tryb postępowania gwarancyjnego opisany jest w karcie gwarancyjnej dołączonej do zakupionego produktu.
3.    W przypadku reklamacji prosimy o kontakt mailowy na reklamacje@deget.pl lub telefoniczny 667012067 (od poniedziałku do piątku 8:30 - 16:30) w celu ustalenia sposobu zwrotu przesyłki. Sprzęt na gwarancji prosimy wysyłać w oryginalnym opakowaniu wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT oraz kartą gwarancyjną. Towar należy wysłać na adres DEGET, al. Zwycięstwa 16,  26-020 Chmielnik, woj. świętokrzyskie. Prosimy jednocześnie o dołączenie pisemnego zgłoszenia reklamacji, w którym należy podać datę zgłoszenia, dokładny opis reklamacji oraz adres zwrotny z nazwą firmy, imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu osoby upoważnionej do reprezentowania firmy
5.    Wysyłany produkt powinien zostać zapakowany w sposób zapewniający jego bezpieczny transport do sklepu Deget.pl. Koszt wysyłki do sklepu pokrywa kupujący.
6.    Przesyłek za pobraniem nie odbieramy.
7.    Rozpatrzenie zasadności zgłoszonej usterki następuje po otrzymaniu przez Deget.pl produktu wraz z jego wyposażeniem, opisem usterki oraz dowodem zakupu lub innym równoważnym dokumentem stwierdzającym dokonanie zakupu.
8.    Naprawa zasadnych usterek zostanie wykonana w ciągu 14 dni roboczych, liczonych od daty dostarczenia urządzenia do serwisu.
9.    Sprzęt po usunięciu usterki zostanie nieodpłatnie odesłany Klientowi przesyłką kurierską na adres wskazany przez Klienta.